„Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци в с. Чавдар, Община Чавдар”

Протоколи Комисия

(07.10.2014, 15:00)

Договор

(15.10.2014, 10:30)