Преписка № 2 / 2017 г. за обява за събиране на оферти по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Ремонт на улици в село Чавдар, община Чавдар“, публикувана на 20.10.2017

Документация за участие

(20.10.2017, 16:40)

Образци

(20.10.2017, 16:40)