ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА "ЧАВДАРСКА ГОРА" ЕООД

Преписка № 1 / 2017 г. за обява за събиране на оферти по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Реконструкция и преустройство на съществуваща масивна сграда в административна сграда и офис в с. Чавдар“, публикувана от Възложителя "Чавдарска гора" ЕООД на 07.08.2017 (№ 9067041 в АОП) :

Обява: Obiava.pdf

Документация: Dokumentacia.pdf

Проект на договор: Proekt na dogovor.pdf

Технически проект: Tehnicheski proekt.rar

Образци: Obrazci.rar

Съобщение по чл. 188, ал. 2 от ЗОП: Suobshtenie uduljavane srok.pdf

Протокол от работата на комисията: Protokol.pdf

Договор: Dogovor.pdf