ДОКУМЕНТИ


Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 1803
Dokumentacia_za_obekt_1803.pdf

Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 1802
Dokumentacia_za_obekt_1802.pdf

Документация за открит конкурс за възлагане на дейност добив на дървесина за обект 1801
Zapoved_za_obekt_1801.pdf

Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 1709
Dokumentaciq_za_obekt_1709


Заповед № 54/16.10.2017 за обект 1709:
Zapoved 54 obekt 1709.pdf

Заповед за определяне на изпълнител на дейност маркиране на насаждения и дървета за сеч:
Zapoved_markirane.pdf


Заповед за прекратяване на търг за обект 1707:
Zapoved prekratqvane obekt 1707.pdf

Заповед за обект 1706:
Zapoved obekt 1706.pdf

Заповед за обект 1705:
Zapoved obekt 1705.pdf

Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейност маркиране на насаждения и дървета за сеч за обект №1708:
Dokumentacia_obekt_1708.pdf

Уведомление за инвестиционно предложение за " Реконструкция и пристройка на съществуваща масивна сграда в административна сграда и офис”
Uvedomlenie_po_chl.4


Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект 1705:
Zapoved tyrg 1705

Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект 1706:
Zapoved tyrg 1706.pdf

Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект 1707:
Zapoved tyrg 1707.pdf

Заповед № 64 / 04.05.2017 за обявяване на конкурс за длъжността управител на "Чавдарска гора" ЕООД:
Zapoved konkurs za upravitel.pdf

Заповед за обект 1704:
Zapoved obekt 1704.pdf

Заповед за обект 1703:
Zapoved obekt 1703.pdf

Разяснения по документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект № 1704:
Razqsnenia_obekt_1704.pdf

Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект № 1704:
Dokumentacia obekt 1704.pdf

Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект № 1703:
Dokumentacia obekt 1703.pdf

Заповед за обект 1702:
Zapoved obekt 1702.pdf

Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект № 1702:
Dokumentacia obekt 1702.pdf

Заповед за обект 1701:
Zapoved obekt 1701.pdf

Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейност добив на дървесина - Обект № 1701:

1701.pdf


Годишен план за ползване на дървесина за 2017 г.:

godishen plan 2017.pdf


Заповед за обект №1607:

Zapoved obekt 1607.pdf


Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности - обект № 1607:

1607.pdf


Заповед № 19 / 01.07.2016:

Zapoved 19.pdf


Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности - обект № 1606:

1606.pdf


Заповед за класиране в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1605:

Zapoved_16.pdf


Заповед за класиране в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1604:

Zapoved_15.pdf


Заповед за класиране в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1603:

Zapoved_14.pdf


Заповед за класиране в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1602:

Zapoved_13.pdf


Заповед за класиране в открит конкурс за възлагане на дейност добив на дървесина в горски територии - собственост на община Чавдар в обект № 1601:

Zapoved 8.pdf


Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 1605:

1605.pdf


Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 1604:

1604.pdf


Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 1603:

1603.pdf


Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 1602:

1602.pdf


Документация за открит конкурс за възлагане на дейност добив на дървесина в горски територии - собственост на община Чавдар в обект № 1601:

1601.pdf


ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНАТА НА ОП "ОЛ ЧАВДАРСКА ГОРА" ОБЩИНА ЧАВДАР ЗА 2015 г.

Godishen_plan_2015.pdf


Правилник за организацията и управлението на дейността на Общинско предприятие "Чавдарска гора"
Pravilnik OPCG.doc

Наредба за управление на горските територии на Община Чавдар
Naredba gorski teritorii.doc

Заповед № 26/21.03.2015 за открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии
Zapoved za otkrit konkurs.pdf

Заповед № 30/26.03.3015 за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Zapoved.pdf

Заповед № 47/22.04.3015 за определяне на купувач

Zapoved 47.pdf


Заповед № 48/22.04.3015 за определяне на изпълнител

Zapoved 48.pdf


Документация за сеч на маркирана дървесина
Dokumentaciq.pdf

Заповед № 91/07.07.3015 за сеч на маркирана дървесина и документация
Zapoved i dokumentacia.rar

Конкурс за сеч на маркирана дървесина и извоз до временен склад, разкройване, измерване и сортиране на добитата дървесина, товарене, транспортиране и разтоварване до краен потребител/жител на с.Чавдар/, от обекти, в горски територии, собственост на Община Чавдар
Dokumenti.rar

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНАТА НА ОП "ОЛ ЧАВДАРСКА ГОРА" ОБЩИНА ЧАВДАР ЗА 2016 г.
Godishen plan 2016.pdf