Икономика и туризъм

Икономика в община Чавдар е представена предимно от селското и горското стопанство. Високият дял на горската площ предопределя горското стопанство, като един от основните фактори в развитието на общината. Осъществяват се дейности по охрана, залесяване и дърводобив.

Селското стопанство се развива от две кооперации "Братия" и "Идеал- 95", и от земеделски производители. Отглеждат се основно картофи, зърнено-житни и фуражни култури, селскостопански животни и пчели.

В община Чавдар функционират и цех за производство на хидравлични и пневматични маркучи, разсадници за цветни видове. Предстои реализирането на няколко бизнес инвестиции.


"Сакарджа" и "Братия"

Горската територия на общината е благоприятна среда за развитието на ловно-стопанска дейност. Атрактивни туристически дестинации в община Чавдар са двете хижи - "Сакарджа" и "Братия", разположени високо в Същинска Средна гора. "Братия" се намира точно под едноименния връх на 1240 м. надморска височина. Тя разполага с 49 легла, а "Сакарджа" - с 36.


"Казаните"

Други атракции са "Казаните" и "Портите". "Казаните" е уникална природна забележителност близо до с. Чавдар, представляваща съвкупност от 5 малки водопада, които образуват еврозионни котли. До "Казаните" ще бъде изградена екопътека.


"Портите"

"Атракцията "Портите" е разположена точно на границата между Княжество България и Източна Румелия.

На територията на Община Чавдар - по поречието на р. Тополница, са открити останки от раннонеолитно селище, съществувало преди повече от 7 000 години. Селището е възникнало в непосредствена близост до източници на обилна питейна и течаща вода, в район, подходящ за земеделие, скотовъдство, лов и риболов. Очевидно природата е съчетала върху малка площ много подходящи условия за отседнал живот, които са били оценени още през времето на ранния неолит. Находките от това раннонеолитно селище са залегнали в изграждането на друга, уникална по характера си туристическа атракция - Археологически парк «Тополница». Той включва сграда за експозиция, възстановка на жилищни сгради, характерни за периода от раннонеолитната епоха . както и работилници за обработка на кожи, производство на каменни оръдия и керамични съдове. За любителите на автентичните изживявания е предоставена възможност и за нощувка в неолитните жилища.


Археологически парк

Археологическият парк се вписва в интегрираното мащабно туристическо решение, което изпълнява община Чавдар - увеселително-развлекателен комплекс "Параклиса". На мястото, освен археологическия парк, вече е изграден параклиса "Св. Петка", заслон с барбекю, места за хранене, магерница и закрита сцена. По този начин на сравнително малка площ е създадена уникална възможност за интегрирано съчетаване на поклоннически. развлекателен и културен туризъм.


комплекс "Чавдар"

В центъра на общината функционира комплекс "Чавдар", наричан още комплекс "Мутафчиев", състоящ се от хотел, зала за презентации, механа, нощен бар. Виенска сладкарница, пекарна, магазин за месо и мляко, плод-зеленчук, фризьорски салон. Комплексът представлява уникална съвкупност от архитектура в традиционен стил и възрожденска романтика и предоставя отлични възможности за пълноценен отдих в близост до уникалната природа на Средна гора.