Регистри

Регистър на техническите паспорти:

registir-za-tehniceski-pasporti.xlsx


Регистър на въведените в експлоатация строежи:
registir-za-vyvedeni-v-eksploataciq.xlsx

Регистър на имотите - публична общинска собственост:
registir-publichna-sobstvenost.xlsx

Регистър на имотите - частна общинска собственост:
registir-chastna-sobstvenost.xlsx

Регистър на издадените разрешения за строеж:
registir-na-izdadeni-RS.xlsx