ОБЩИНА ЧАВДАР

Макар и една от най-малките общини по брой на населението в България, Чавдар е пример за община с успешна политика по подготовката и реализацията на редица проекти, финансирани със средства от ЕС и републиканския бюджет. Размерът на направените инвестиции през последните години на глава от населението нарежда Чавдар сред водещите общини в страната.

Прочетете повече

Последни новини

28.04.2016

Културен календар на Община Чавдар за месец май 2016 г.

Културен календар на Община Чавдар за месец май 2016 г.:Kulturen kalendar.jpg

Прочети повече

01.04.2016

Нови 1 100 работни места се откриват по схема „Младежка заетос ..

Shema Mladejka zaetost.docx

Прочети повече

01.04.2016

Протокол от дейността на комисията за разпределението на пасищ ..

Protokol.docPrilojenie 1.doc

Прочети повече