ОБЩИНА ЧАВДАР

Макар и една от най-малките общини по брой на населението в България, Чавдар е пример за община с успешна политика по подготовката и реализацията на редица проекти, финансирани със средства от ЕС и републиканския бюджет. Размерът на направените инвестиции през последните години на глава от населението нарежда Чавдар сред водещите общини в страната.

Прочетете повече

Последни новини

29.05.2015

НООРО и Община Чавдар организират кампания за събиране на ИУЕЕО

НООРО и Община Чавдар организират кампания за безвъзмездно събиране на излязло от употреба електр ..

Прочети повече

27.05.2015

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” ПИРДОП уведомява, че тартира нов прие ..

Стартира нов прием по набиране на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни м ..

Прочети повече

18.05.2015

Поредна награда за Община Чавдар

На 15.05.2015 г. Асоциацията на българските градове и региони (АБГР) и Бизнес Справочник Българ ..

Прочети повече