ОБЩИНА ЧАВДАР

Макар и една от най-малките общини по брой на населението в България, Чавдар е пример за община с успешна политика по подготовката и реализацията на редица проекти, финансирани със средства от ЕС и републиканския бюджет. Размерът на направените инвестиции през последните години на глава от населението нарежда Чавдар сред водещите общини в страната.

Прочетете повече

Последни новини

19.02.2018

Съобщение за изработване на кадастрална карта и кадастрални ре ..

Със заповед № РД-16-19 от 09.10.2017 г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра е възло ..

Прочети повече

13.02.2018

Набиране на кандидати, желаещи да получат начална военна подго ..

Централно военно окръжие набира кандидати, желаещи да получат начална военна подготовка през 2018 ..

Прочети повече