ОБЩИНА ЧАВДАР

Макар и една от най-малките общини по брой на населението в България, Чавдар е пример за община с успешна политика по подготовката и реализацията на редица проекти, финансирани със средства от ЕС и републиканския бюджет. Размерът на направените инвестиции през последните години на глава от населението нарежда Чавдар сред водещите общини в страната.

Прочетете повече

Последни новини

13.03.2018

Kампания за разделно събиране на отпадъци от опаковки от домак ..

Уважаеми съграждани, Община Чавдар стартира кампания за разделно събиране на отпадъци от ..

Прочети повече

12.03.2018

Обществено обсъждане на отчета за изпълнение на бюджет 2017 г.

Покана На основание чл. 140 от Закона за публичните финанси каним жителите на общината и пред ..

Прочети повече