ОБЩИНА ЧАВДАР

Макар и една от най-малките общини по брой на населението в България, Чавдар е пример за община с успешна политика по подготовката и реализацията на редица проекти, финансирани със средства от ЕС и републиканския бюджет. Размерът на направените инвестиции през последните години на глава от населението нарежда Чавдар сред водещите общини в страната.

Прочетете повече

Последни новини

10.06.2019

Високо признание за визуалната идентичност на Фолклорен център ..

На току що приключилото 20-то юбилейно издание на най-големия български рекламен фестивал ФАРА ..

Прочети повече

30.05.2019

Официално посещение на делегация от представители на френските ..

На 28.05.2019 г. в община Чавдар на официално посещение беше делегация от представители на френ ..

Прочети повече