ОБЩИНА ЧАВДАР

Макар и една от най-малките общини по брой на населението в България, Чавдар е пример за община с успешна политика по подготовката и реализацията на редица проекти, финансирани със средства от ЕС и републиканския бюджет. Размерът на направените инвестиции през последните години на глава от населението нарежда Чавдар сред водещите общини в страната.

Прочетете повече

Последни новини

02.07.2019

Община Чавдар обявява конкурс за оперативен дежурен

Изисквания към кандидатите: ·постоянен или настоящ адрес в община Чавдар; ·завършено средно ..

Прочети повече

10.06.2019

Високо признание за визуалната идентичност на Фолклорен център ..

На току що приключилото 20-то юбилейно издание на най-големия български рекламен фестивал ФАРА ..

Прочети повече